ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Ζιώγα στη Νίκαια Λάρισας

Έτος κατασκευής
: 2007

Αρχιτέκτων :  Κ. Αδαμάκης            
Πολ. Μηχ.:  Φ.Σαμαράς             Ηλ. Μηχ.:  Δ.Ζημέρης