ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Αδαμάκη στο Βόλο (Βραβείο εφαρμοσμένου Αρχιτεκτονικού έργου ΥΠΕΧΩΔΕ 1986)

Έτος κατασκευής
: 1981-1985

Αρχιτέκτων :Κ. Αδαμάκης            Πολ. Μηχ.: Λ. Θεοφίλου         Ηλ. Μηχ.: A. Τσαλαπάτας

Η υπάρχουσα κατοικία, κτισμένη σε πολύ μικρό οικόπεδο (67μ2), αναπτύσσεται σε πέντε επίπεδα.