ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Πατέλη στις Αλυκές Βόλου

Έτος κατασκευής
: 2006-2008

Αρχιτέκτων :   Κ. Αδαμάκης            
Πολ. Μηχ.: Φ. Σαμαράς        Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης                     
                        Ε.Τζαβέλλα