ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εφαρμοσμένης Αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΧΩΔΕ στον τομέα δημοσίου κτιρίου – κέντρο υγείας Σκοπέλου Α’ Βραβείο (ανάθεση)

Έτος κατασκευής
 : 1984

Αρχιτέκτων:Κ. ΑδαμάκηςΜηχ. Μηχ:Φ.Κωστίκας Ηλ. Μηχ.:Ι.Ψυλλάς 

Θ.Μαραβέλιας
Α.Περιβολάρης