ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μετατροπή της πρώην καπναποθήκης «Παπαστράτου» στο Βόλο σε κέντρο διοίκησης του Π. Θεσσαλίας Α’ Βραβείο

Έτος μελέτης
: 1986

Αρχιτέκτονες: Κ. Αδαμάκης Σύμβουλοι Αρχιτέκτονες: Τ.Μπίρης

Φ.Γουλιέλμος
Δ.Μπίρης

Ε.Αμερικάνου


Γ.Βαιτσαράς


Ε.Γαλλή


Δ.Φιλιππιτζής