ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κέντρο ψυχικής υγείας Λάρισας  Α’ Βραβείο (ανάθεση)

Έτος κατασκευής
: 1987

Αρχιτέκτων :Κ. Αδαμάκης         Συνεργάτες:Μ.Κοντογιάννη            Πολ. Μηχ.: Γ.Σερβιτιάδης               Ηλ.Μηχ.:   Π.Αργυρός