ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Υπερτοπική Δημοτική αγορά Δ. Βόλου Α’ Βραβείο (ανάθεση)

Έτος μελέτης
: 1989

Αρχιτέκτονες: Κ. Αδαμάκης

Ε.Γάλλη

Δ.Φιλιππιτζής

Δ.Νικολάου