ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κτίριο γραφείων – καταστημάτων – παρκινγκ της Τράπεζας «Μακεδονίας - Θράκης» στην παραλία του Βόλου Α’ Βραβείο (ανάθεση)

Έτος κατασκευής :
1996

Αρχιτέκτων :  Κ. Αδαμάκης                            Πολ. Μηχ.: Μυλωνάς               Ηλ. Μηχ.: Π.Αδάμος                    
                      
Ε.Γαλλή Προγκίδου