ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ιατρική σχολή του Π. Θεσσαλίας στη Λάρισα-Συμμετοχή

Έτος μελέτης
: 1995

Αρχιτέκτονες: Κ. Αδαμάκης Σύμβουλοι: Δ.Εμμανουήλ Συνεργάτες: Γ.Βογιατζής 

Ε.Γάλλη
Α.Στρατουδάκης
Μ.Κοντογιάννη

Δ.Φιλιππιτζής
Φ.Βαβύλη
ΟΜΕΤΕ Α.Ε.

Δ.Νικολάου
Φ.Μόραλης
Κρίσπης – ΑλεξανδρόπουλοςΙ.Τσελεπίδης
Ασκητόπουλος και ΣυνεργάτεςΧ.Μπίσμπος 
Γεωμηχανική Ε.Π.Ε H. WISCHER AND PARTNER
W.Gabelman
R.K.Jopp