ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ξενώνας αθλητών στη Ν. Ιωνία Ολυμπιακό έργο Α’ Βραβείο

Έτος μελέτης
: 2002

Αρχιτέκτονες: Κ. Αδαμάκης Μακέτα: Κ.Σαράντης  Πολ.Μηχ.: Φ.Σαμαράς  Ηλ.Μηχ.: Π.Αργυρός

Ε.Τζαβέλλα


Β.Πολιτόπουλος
Δ.Ζημέρης

Μ.Μπαμπούκα