ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μετατροπή του Νεωρίου και της αποθήκης άλατος στο Ηράκλειο Κρήτης σε κέντρο πολιτισμού-Συμμετοχή

Έτος μελέτης
: 2006

Αρχιτέκτονες: Κ. Αδαμάκης Συνεργάτες: Κ.Σαράντης Σύμβουλοι: Ν.Χατζηνικολάου Ε.Μπουμπάρη
Δ.ΖημέρηςΔ.Παναγιωτακόπουλος
Ε.Φουντούλη
 Ε.Λεούση
Χ.Διανέλλου