ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Συγκρότημα κατοικιών στην Καρδιά Θεσσαλονίκης Δ’ βραβείο

Έτος μελέτης
: 2007

Αρχιτέκτονες: Γ. Κίζης Συνεργάτες: Κ.Σαράντης

Κ. Αδαμάκης
Ε.ΜπουμπάρηΘ.ΔρούγκαςΝ.ΒενιανάκηςΓ.ΠολίτηΒ.Μαυρατζάς