ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Μετατροπή του SILO στον Πειραιά σε μουσείο εναλίων αρχαιοτήτων Διεθνής διαγωνισμός - συμμετοχή

Έτος μελέτης
: 2012


Αρχιτέκτονες: Κ. Αδαμάκης Σύμβουλοι: Α.Τσαγκρασούλης Συνεργάτες: Ε.Δημητρακοπούλου

Θ.Καναρέλης  
Τ.Καλλή 
Α.Ιωάννου

Κ.Μανωλίδης
Ν.Χατζηνικολάου (πολ.μηχ.)
Μ.Λιάρος

Δ.Φιλιππιτζής
Δ.Ζημέρης(ηλ.μηχ.)
Λ.Μπαρού

Ε.Αποστόλου
Σ.Χατζηγώγας
Θ.Χολέβας

Ε.Μπουμπάρη
Πειραιάς
Ανάπλαση παράκτιας ζώνης λιμένος πειραιώς
Ο σχεδιασμός της υπο ανάπλασης έκτασης του ΟΛΠ, βασίστηκε στις υφιστάμενες γεωμετρίες και χαράξεις που ορίζουν τον χώρο. Η σαφήνεια και η στιβαρότητα των μεγάλων αυθύγραμμων στοιχείων των λιμενικών εγκαταστάσεων (κρηπιδώματα, δεξαμενές, κτήρια) είναι κρίσιμος συντελεστής ενός ιστορικού αστικού τοπίου, αλλά και πηγές μιας ιδιαίτερης γοητείας. Για αυτό αντιμετωπίζονται ως γεννητορες των νέων διαμορφώσεων.  Αναπαράγουν τις νέες χαράξεις όπως οι κυμματισμοί που γεννάει μια πέτρα που πέφτει στο νερό. Όλα τα νέα στοιχεία αφομοιώνονται γεωμετρικά στο προυπάρχον σύστημα. Ταυτόχρονα όμως δηλώνουν το γεγονός της προσθήκης τους, εμφανιζόμενα ως ενθέσεις ή ως ρήγματα στην υφιστάμενη λιμενική έκταση. Ο νέος σχεδιασμός δεν επιθυμεί την αναιρέση των γυμν΄βν επίπεδων εκτάσεων του λιμανου. Έτσι δεν προτείνεται η ολοκληρωτική αντικατάσταση των παλιών δαπέδων, αλλα η διατηρηση των τμημάτων τους που πλαισιώνουν τις νέες διαμορφώσεις και συντηρούν την ατμόσφαιρα του λιμανιού.Το κτίριο του σιλό  (1936) είναι εμβηματικού χαρακτήρα, δεσπόζει στην προβλήτα Ηετιώνειας και αποτελεί σημείο αναφοράς για το λιμάνι του πειραιά. Είναι κτισμένο επί pilotis, και στο συγκρότημα δεσμόζει ο όγκος των κυψελων αποθήκευσης σιτηρών. Η εξυπηρέτηση του κτιριολογικού προγράμματος που αφορά στη νέα χρήση, γίνεται με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην αλλοιωθούν τα βασικά χαρακτηρίστικά του που το καθιστούν σημείο αναφοράς για το λιμάνι του Πειραιά.
Η λειτουργία
Προτείνεται διάκριση των τριών βασικών λειτουργικών ενοτήτων, σε επι μέρους κτιριακές ενότητες αλλα και σύνδεση μεταξύ τους για την καλυτερη λειτουργική εξυπηρέτηση. Η ’ ενότητα (χαμηλό κτίριο της προσθήκης)  περιλαμβάνει το αμφιθέατρο , του χώρους εκπάιδευσης και τον χώρο της κύριας εισόδου με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας. Η ΄Β ενότητα του μουσείου εντάσσεται στο υφιστάμενο κτίριο, στον χώωρο των κυψελών σε άμεση επαφή με την κύρια είσοδο. Η ένταξη που ακολουθεί την μουσειολογική αφήγηση και τις απαιτήσεις της μουσειολογικής μελέτης για την εξασφάλιση χώρων μεγάλου ύψους ( 4.5, 10, 15μ. ) Στην περίπτωση του μουσείου ο επισκέπτης διατηρεί την εποπτεία του χώρου στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, καθώς έχει την δυνατότητα να κινέιται μεανδρικά, μέσω ραμπών και επιπέδων στην περίμετρο του κτιρίου αλλά ταυτόχρονα να έχει οπτική επαφή με σηματνικό μέρος της συνολικής αφήγησης μέσω των εσωτερικών αιθρίων που δημιουργούνται. Η γ΄ενότητα περιλαμβάνει τα εργαστήρια και τις αποθήκες, οι οποίες χωροθετούνται στο νέο όγκο προσθήκη, στην βορειοανατολική πλευρά του σιλό, με ανεξάρτητη είσοδο για το προσωπικό και την υποδοχή των αντικειμέωνν. Ο κατακόρυφος χώρος κίνησης εξυπηρετεί την μεταφορά και μετακίνηση των αντικειμέωνν από τα εργαστήρια και τις αποθήκες προς του εκθεσιακούς χώρους χωρίς να εμποδίζουν την λειτουργία του μουσείου. Τμήμα των εργαστηρίων τοποθετείται στο χώρο της pilotis και οι περιμετρικοί τοίχοι οργανώνονται με διαφανή υλικά, ούτως ώστε να γίνεται αντιληπτή η διαδικασία συντήρησης και από τους επισκέπτες.
Η μορφή
Βασικός στόχος είναι η διατήρηση της εξωτερικής μορφής και ογκκοπλασίας των εμβληματικών βιομηχανικών κτιρίων. Οι νέες αρχιτετκονικές χειρονομίες-προσθήκες, γίνονται από ανεπίχρηστο σκυρόδεμα, δεν επηρεαζουν ούτε ανατρέπουν την εικόνα του βιομηχανικού κτιρίου στο χώρο. Η ανάγκη λειτουργικής σύνδεσης των δύο νέων όγκων με το υφιστάμενο κτίριο γίνεται μέσω ελαφράς κατασκευής από μέταλλο και τζάμι, η οποία επιτρέπει την διαφάνεια, την διαπερατήτα και την μορφολογική αποσύνδεση από το σιλό. Οι δύο νέοι όγκοι, διέπονται από τις ίδιες αρχές της απλότητας, της λιτότητας και της λειτουργικότητας απάνω στις οποιές στηρίχθηκε και η αρχιτεκτονική εικόνα του υπάρχοντος βιομηχανικού κτιρίου. Στέκονται με σεβασμό απένταντι στο αρχικό κτίριο χώρίς να προκαλούν, χωρίς να επιρρεάζουν την φυσιογνωμία  του, δείχνωντας και τον υποστηρικτικό τους ρόλο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συγκροτήματος.